Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Remont ulicy Nadnarwiańskiej w Wiźnie

W dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Gminy Wizna została podpisana umowa na wykonanie zadania
pn. „Remont odcinka drogi gminnej ul. Nadnarwiańskiej w miejscowości Wizna”. Umowę z wykonawcą podpisał Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda i Skarbnik Krystyna Szabłowska, wykonawcę reprezentował Właściciel Wojciech Skrodzki.

Ta drogowa inwestycja zrealizowana zostanie za kwotę 282 900 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 164 500 zł,
które Gmina Wizna pozyskała z Funduszu Dróg Samorządowych.

Efektem przebudowy odcinka ul. Nadnarwiańskiej, będzie asfaltowa nawierzchnia na odcinku o długości 215 m,
nowe chodniki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaki pionowe.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Skrodzki z Jeziorka.

Prace powinny zostać ukończone do 30.08.2020 r.

DO GÓRY