Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska: +86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Podlaska Izba Rolnicza przystępuje do organizacji II edycji konkursu „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”, który nosi tytuł: „Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach”.

Celem konkursu jest promowanie roli kobiet na obszarach wiejskich oraz docenienie wielu innowacyjnych działań stosowanych przez nie w rolnictwie, które mają wpływ na zróżnicowanie dochodów w gospodarstwach. Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Z województwa podlaskiego do I edycji konkursu na szczeblu krajowym została zgłoszona laureatka I miejsca na etapie wojewódzkim - Pani Agnieszka Gremza, która zajmuje się produkcją sera Korycińskiego, serów krasowo-podpuszczkowych, Marynat Serowych Serów Twarogowych i Masła. Na poziomie krajowym zajęła III miejsce.

Do konkursu mogą zgłaszać swoje projekty pełnoletnie kandydatki, które prowadzą lub współprowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa podlaskiego. Konkurs odbywa się w dwóch etapach (wojewódzki i krajowy).

Kandydatki będą oceniane według kryteriów:
- wykorzystania innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie;
- transferu wiedzy;
- zrównoważności innowacji, głowienie w odniesieniu do gospodarki i środowiska;
- wykorzystania nowych metod komunikacji.

Nabór wniosków do etapu wojewódzkiego konkursu będzie prowadzony do 31 maja 2019 roku. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu wojewódzkim będzie miało miejsce 18 czerwca 2019 r.

Laureatki konkursu mogą liczyć na ciekawe nagrody ufundowane przez sponsorów oraz nagrody gwarantowane w wysokości:
- I miejsce - 1000 zł
- II miejsce - 700 zł
- III miejsce - 500 zł

Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny na stronie www.pirol.pl oraz na portalu społecznościowym facebook Podlaskiej Izby Rolniczej

Wnioski mogą być przesyłane na adres e-mail: bialystok@pirol.pl, listem poleconym lub złożone osobiście w siedzibie biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach, ul Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz do 31 maja 2019 r. z dopiskiem na kopercie zawierającej zgłoszenie oraz oraz w wiadomości e-mail " Zgłoszenie na konkurs " Rolniczki gwarancją innowacyjności w polskich gospodarstwach ". O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu wniosku do Podlaskiej Izby Rolniczej.

TOP