Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska: +86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Sesje Rady Gminy Wizna

X sesja Rady Gminy Wizna z dnia 25-09-2019 r.

IX sesja Rady Gminy Wizna z dnia 23-08-2019 r.

VIII sesja Rady Gminy Wizna z dnia 26-06-2019 r.

VII sesja Rady Gminy Wizna z dnia 30-05-2019 r.

Z przyczyn technicznych VI sesja Rady Gminy Wizna z dnia 29-04-2019 r.została zarejestrowana w pliku audio.

TOP