Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Bezpłatne szkolenie dotyczące programu "Czyste Powietrze" oraz "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

W związku z trwającym naborem wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" oraz programu "Czyste powietrze", w ramach których nabór prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą w Białymstoku.

Intencją Zarządu Województwa Podlaskiego jest zwiększenie świadomości rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie przeprowadzania zabiegów wapnowania gleb dla podniesienia ich jakości oraz zmiejszania emisji pyłów wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie które odbędzie się 05 września 2019r. w Urzędzie Gminy Wizna o godz.13.00. Prelegentami będą specjaliści oddelegowani z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Białymstoku.

Ponadto część spotkania będzie poświęcone tematowi związanemu z działalnością kół gospodyń wiejskich oraz możliwościom, jakie wiążą się ze współpracą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz instytucjami kultury.

TOP