Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Zapytanie ofertowe - Szkoła Podstawowa w Rutkach

Post Image

Szkoła Podstawowa w Rutkach zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni językowych w ramach projektu pn.: „Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Wizna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Szczegóły w załącznikach

zapytanie ofertowe - Rutki (plik pdf)

Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 888 KB

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 80 KB

formularz ofertowy - załącznik nr 2 (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 15 KB

klauzula informacyjna (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 23 KB


Zapytanie ofertowe - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiźnie

Post Image

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W WIŹNIE zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni informatycznej w ramach projektu pn.: „Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Wizna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Szczegóły w załącznikach

Zapytanie ofertowe (plik pdf)

Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 930 KB

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 81 KB

formularz ofertowy - załącznik nr 2 (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 16 KB

klauzula informacyjna (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 23 KB


Zapytanie ofertowe

Post Image

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W WIŹNIE zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę polegającą na prowadzeniu zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe/ICT w ramach projektu pn.: „Wsparcie szkół podstawowych w Gminie Wizna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
Szczegóły w załącznikach

Zapytanie ofertowe - zajęcia informatyczne (plik pdf)

Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1895 KB

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 77 KB

Oświadczenie - załącznik nr 2 (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 75 KB

Oświadczenie - załącznik nr 3 (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 76 KB

Klauzula informacyjna (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 23 KB


Wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Wizna

Post Image

Wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Wizna

Projekt „WSPARCIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE WIZNA” nr RPPD.09.01.00-20-0449/19 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego będzie realizowany przez Szkołę Podstawową im. Obrońców Wizny w Wiźnie oraz Szkołę Podstawową w Rutkach w terminie od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Realizacja projektu nastąpi w Szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna. W ramach projektu odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 40 uczniów, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe/ICT u 126 uczniów, zajęcia rozwijające postawę kreatywną dla 166 uczniów a także doposażenie dwóch pracowni szkolnych i przeszkolenie 12 nauczycieli.

W związku z rozpoczęciem procesu rekrutacji chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi formularzami.
Wypełnione dokumenty należy składać:

  • - uczniowie zainteresowani zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi z języka angielskiego do Szkoły Podstawowej w Rutkach;
   - uczniowie zainteresowani zajęciami podnoszącymi kompetencje cyfrowe/ICT do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie;
   - uczniowie zainteresowani zajęciami wspierającymi postawę kreatywną do Szkoły Podstawowej w Rutkach i Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie.
 • Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w:

  • 1. Szkole Podstawowej w Rutkach;
   2. Szkole Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie
 • Regulamin (plik word)

  Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 185 KB

  Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy ucznia do udziału w Projekcie zawierający deklarację uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku (plik word)

  Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 187 KB

  Załącznik nr 2 Oświadczenie uczestnika osoby biorącej udział w realizacji projektu (plik word)

  Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 79 KB

  Załącznik nr 3 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach w ramach projektu (plik word)

  Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 88 KB

  TOP