Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Susza – przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat

Wójt Gminy Wizna informuje, że według 7 raportu IUNG w Puławach, który został ogłoszony 23 lipca 2019 r., stwierdzono wystąpienie stanu zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Wizna.

Druki wniosków do złożenia dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Wizna pokój Nr 2 oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Klęski w rolnictwie”.

WAŻNE!
Uprawy zebrane przez rolników przed oględzinami Komisji nie będą brane pod uwagę przy szacowaniu strat.

Na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Wizna zostały objęte następujące uprawy: 
zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.

TOP