Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady: +86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

WYNIKI Z BADAŃ LABORATORYJNYCH PRÓBKI WODY POBRANEJ Z WODOCIĄGU WIZNA I STARE BOŻEJEWO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży po dokonaniu analizy sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Wizna i Stare Bożejewo w dniu 07.03.2019r. w SUW Wizna (woda podawana na sieć), w Szkole Podstawowej w Rutkach (woda z sieci) i w SUW Stare Bożejewo (woda podawana na sieć) stwierdza przydatność wody do spożycia w zakresie badanych parametrów.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU

Wyniki z badań

TOP