Zapraszamy na spotkanie

Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i powstają odpady komunalne.

Ilustracja do artykułu 5.jpg

Wirusy grypy charakteryzują się dużym stopniem zmienności genetycznej/ skłonnością do mutacji, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest bardzo ograniczona, nie opracowano również skutecznych leków.

Dlatego, jak na razie jedyną efektywną bronią w walce z grypą ptaków jest:

  • - szybkie rozpoznanie choroby w laboratorium,
  • - skuteczna likwidacja ptaków w ognisku oraz
  • - wprowadzenie tymczasowych restrykcji na obszarze wystąpienia grypy, aby zapobiec jej dalszemu rozprzestrzenianiu (zgodnie z decyzją PLW)

 

 

Dokument z pomocą prawną

Informacja o klauzli informacyjnej

Witryna Ug Wizna

 

Powrót na początek strony