Biblioteka w Wiźnie

Ilustracja do artykułu Ostatni schron Góry Strkękowej

REALIZUJEMY PROJEKT "OSTATNI SCHRON GÓRY STRĘKOWEJ"

Biblioteka Publiczna Gminy Wizna realizuje projekt, który polega na przygotowaniu i wystawieniu dramatu historycznego: „Ostatni schron Góry Strękowej". Widowisko nawiąże do pamiętnej bitwy obrony Wizny - Polskich Termopil – w 1939 roku z wyeksponowaniem roli bohatera kpt. Władysława Raginisa. We wrześniu 2021 r. będziemy obchodzić 82. rocznicę tego wydarzenia. Chcemy oddać hołd obrońcom Polski poprzez wystawienie wielkiej prapremiery spektaklu, który zawierać będzie w sobie szerokie spektrum gatunków oraz technik i praktyk wykonawczych. W widowisku wezmą udział głównie mieszkańcy Wizny reprezentujący wszystkie pokolenia. Do udziału w przedstawieniu zostaną zaproszone grupy rekonstrukcyjne. Widowisko będzie przedstawiało sceny walki w czasie wojny z 1939 roku, a w tle zostaną ukazane zmiany jakie dokonywały się w spokojnym życiu wielonarodowej, przedwojennej Polski.
Obecnie trwają prace przygotowawcze, a planowane wystawienie spektaklu planowane jest na wrzesień 2021 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Powrót na początek strony