Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Rusza budowa drogi Wizna - Jedwabne

W dniu 27.11.2020 r nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B”. Jest to droga łącząca Wiznę i Jedwabne. Prace mają potrwać do 2022 roku, do przebudowy jest odcinek o długości 11,63 km. Inwestycja obejmuje przebudowę: konstrukcji nawierzchni jezdnej (szer. 6-8,5 m), zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy; budowę i przebudowę rowów odwadniających i przepustów oraz budowę kanału technologicznego. Całkowity szacunkowy koszt realizacji zadania: 13 087 000 zł. Inwestycje będzie realizować w systemie projektuj-zbuduj firma „Trakt” z Wysokiego Mazowieckiego. Uroczystego przekazania dokonali: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś, Starosta Powiaty Łomżyńskiego Lech Szabłowski, Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego Maria Dziekońska, Burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski, Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda, Dyrektor ZDP Krzysztof Święcki. Inwestycja zostanie sfinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych, budżetów: Województwa Podlaskiego, Starostwa Łomzyńskiego, Miasta i Gminy Jedwabne oraz Gminy Wizna.

TOP