Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

INFORMACJA

W związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wizna informuje się o nieruchomościach będących przedmiotem uchwały.

Sprzedaż oraz oddanie w dzierżawę nieruchomości odbędzie się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami Dz.U.2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15

Osoby zainteresowane kupnem lub dzierżawą nieruchomości mogą złożyć deklarację (załącznik nr 1) wraz z klauzulą informacyjną (załącznik 2), w której wyrażają zainteresowanie kupnem lub dzierżawą określonych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wizna. Dokumenty można dostarczyć do sekretariatu, przesłać pocztą lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@gminawizna.pl

Niniejsza informacja służy rozpoznaniu zainteresowania w ich ewentualnym zbyciu lub oddania w dzierżawę. Deklaracja nie jest ofertą zakupu lub dzierżawy nieruchomości.

Informacji udziela pracownik urzędu: Magdalena Mroczkowska-Stankiewicz tel. 514 073 899, e-mail: mmroczkowska@gminawizna.pl

Wykaz nieruchomości (plik pdf)

Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 21 KB

Załącznik nr 1 deklaracja (plik docx)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 13 KB

Załącznik nr 2 klauzula informacyjna. - kupno, dzierżawa gruntów (plik doc)

Format pliku: doc | Rozmiar pliku: 23 KB

TOP