Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Urząd Gminy Wizna informuje, iż w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Gmina Wizna otrzymała dofinansowanie w wysokości 19 500 zł. W ramach wykorzystania tych środków, zostały zakupione:
      1. 3 komplety ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie;
      2. pompę szlamową dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bożejewie;
        3. 2 aparaty powietrzne dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiźnie.

TOP