Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

JAK BYĆ ODPOWIEDZIALNYM WŁAŚCICIELEM ZWIERZĘCIA

JAKO ODPOWIEDZIALNI WŁAŚCICIELE, POWINNIŚMY ODPOWIEDNIO ZADBAĆ O NASZE ZWIERZĘTA.

   1. Odpowiednie pożywienie
   2. Zapewnienie regularnego ruchu
   3. Identyfikacja zwierząt
   4. Regularne szczepienia
   5. Bezpieczne środowisko w którym żyją zwierzęta
   6. Dbanie o zdrowie

WŚCIEKLIZNA Wścieklizna to jedna z bardziej niebezpiecznych chorób odzwierzęcych, która prawie w 100% przypadków kończy się śmiercią,

   - 99% zachorowań ludzi na wściekliznę wiąże się z pogryzieniem przez psa
   - 40% ofiar to dzieci poniżej 15 roku życia.
  WŚCIEKLIŹNIE LUDZI I PSÓW MOŻEMY ZAPOBIEC!

Podejrzenie wścieklizny i dalsze postępowanie
W przypadku objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny bądź też znalezienia martwego zwierzęcia (np. lis, nietoperz) sprawę należy zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, który oceni, czy podejrzenie jest zasadne. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z podejrzanym zwierzęciem i nie dotykać zwłok zwierząt podejrzanych. W przypadku uznania podejrzenia za zasadne powiatowy lekarz weterynarii wprowadza stosowne środki mające na celu stwierdzenie lub wykluczenie wścieklizny (obserwację żywego zwierzęcia lub badanie laboratoryjne martwego zwierzęcia).
Postępowanie Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wścieklizny opisane jest w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny.

DO GÓRY