Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

KANALIZACJA TO NIE ŚMIETNIK

Sieć kanalizacji sanitarnej nie może być traktowana jako śmietnik na odpady, tylko służy do odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.
Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych.
Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji i dlaczego:
• pieluchy, podpaski, tampony, patyczki higieniczne, chusteczki nawilżające, ścierki, gazety, itp. – zabijają się w zwartą masę lub tworzą sploty uniemożliwiające swobodny przepływ ścieków
• środki chemiczne, farby, leki, papierosy – zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni
• pożywienie – powoduje zatory oraz namnażanie się szczurów
• tłuszcze i oleje – tężeją w rurach zmniejszając ich średnice
• odpady budowlane, piasek, żwir – opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory

Każdego roku pracownicy Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, powstających w wyniku wyrzucania do toalety przedmiotów, które nie powinny tam się znaleźć.
W związku z powyższym Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o prawidłowe korzystanie z sieci kanalizacyjnej i nie traktowanie jej jako pojemnika na odpady.

TOP