Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

INFORMACJA

Według komunikatu Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniach od 14 do 19 września 2020 r. na terenie województwa, metodą zrzutów z samolotów wyłożone zostaną przynęty ze szczepionką.

Zrzutem objęte będą kompleksy leśne, łąki i pola, z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych.

Zrzucane przynęty mają kształ stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm; gr. ok 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister- plastikowy pojemnik z płynną szczepionką. Przynęt prosimy nie dotykać i nie niszczyć - przynęty które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy. Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących. Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka - należy miejsca te dokładnie przemyć woda z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med. Po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczenia się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi a koty w zamknięciu.

TOP