Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

PACZKI Z ARTYKAUŁAMI ŻYWNOŚCIOWYMI

Paczki z artykułami żywnościowymi z Programu FEAD/2019 przekazane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży w dniu 08-05-2020 za pośrednictwem Wojska Obrony Terytorialnej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydanych mieszkańcom Gminy Wizna.

TOP