Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

UWAGA!

Posterunek Policji w Wiźnie informuję, iż;
1. pl.kpt. Władysława Raginisa w Wiźnie, został objęty zadaniem priorytetowym ze względu na nieprawidłowe parkowanie pojazdów oraz przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym,
2. miejscowość Stare Bożejewo zostało objęte zadaniem priorytetowym ze względu na spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (tj. region altany znadujacy się w sąsiedztwie remizy OSP).

TOP