Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

INFORMACJA

W związku z zaistniałą sytuacją COVID-19 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie informuje, że osoby powyżej 70- tego roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu proszone są o skontaktowanie się telefoniczne z Ośrodkiem pod numerem telefonu 501 662 872 lub 86 888 90 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30 w celu otrzymania pomocy w formie zrobienia najpilniejszych zakupów (koszty zakupów ponoszą osoby zgłaszające).

TOP