Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"

Osoby starsze są niestety w grupie ryzyka, częściej się zarażają, ciężej przechodzą choroby. Dlatego w Gminie Wizna funkcjonuje wielowymiarowy pakiet wsparcia dla seniorów.

Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

OPS zapewnia wsparcie seniorom nie mającym wsparcia ze strony rodziny, a potrzebującym pomocy w zrobieniu niezbędnych zakupów lub realizacji recept, odebraniu przesyłki na poczcie, wyrzuceniu śmieci, wyprowadzeniu psa.

CHCĄC SKORZYSTAĆ Z POMOCY NALEŻY SKORZYSTAĆ Z OGÓLNOPOLSKIEJ INFOLINII 22 505 11 11 LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKIEM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ POD NUMEREM TELEFONU 501 662 872, 86 888 90 15 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

OPS ustali sposób udzielenia pomocy oraz przewidywany termin kontaktu. Przekaże też dane osobowe wolontariusza, który udzieli pomocy. Wolontariusz legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie.

Jak wygląda zlecenie zakupów?

- podczas spotkania z osobą potrzebującą wolontariusz otrzymuje od zgłaszającego listę zakupów wraz z kwotą gotówki niezbędną na ich realizację (pieniądze w woreczku bądź w kopercie)
- po zrobieniu zakupów wolontariusz przekazuje osobie potrzebującej zakupy z paragonem i ewentualną resztą pieniędzy.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wspólne działania instytucji, organizacji pozarządowych i wolontariuszy integrują społeczność lokalną dając wsparcie osobom najbardziej potrzebującym.

Chcesz zostać wolontariuszem?

Ci, którzy indywidualnie chcieliby włączyć się w pomoc osobom starszym w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, mogą to zrobić poprzez stronę internetową www.wspierajseniora.pl. Można również zgłosić się Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie lub Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń - akcja wsparcia dla Seniorów w Wiźnie".

Bardzo zależy nam, by każdy, kto potrzebuje wsparcia, mógł je otrzymać. Więcej informacji: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie – „Wspieraj seniora” – tel. 501 662 872, 86 888 90 15 oraz na wspierajseniora.pl

TOP