Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

GRANT DLA GMINY WIZNA W RAMACH PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA PLUS

Post Image

Grant otrzymany przez Gminę Wizna w wys. 55 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dodatkowy sprzęt w postaci 19 szt. laptopów pod koniec grudnia 2020r. trafił do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiźnie. Posłuży do nauki i nauczania w sposób zdalny uczniom i nauczycielom.

TOP