Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

INFORMACJA

Urząd Gminy Wizna informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie jest czynny. W PSZOK-u obowiązuje regulamin, który będzie bezwzględnie egzekwowany. Regulamin dostępny jest w Punkcie oraz na stronie internetowej:http://www.bip.wizna.pl/index.php?k=247

Przypominamy, że w PSZOK-u przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie gminy Wizna. W PSZOK-u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, chemikalia), gruz i odpady budowlane (powstające w wyniku drobnych prac remontowych).
Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Wiźnie, ul. Szosa Białostocka 2. Czynny jest w piątki i soboty w godz. 8.00-12.00.
Pytania i uwagi można zgłaszać telefonicznie 86 888 90 04 lub e-mail: aszulc@gminawizna.pl.

GÓRA