Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Rejestr Danych Kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji Twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

   - dokumentach gotowych do odbioru,
   - rozpatrzeniu złożonych wniosków,
   - potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj, przekazanie danych do rejestru jest dobrowolne. Przekazujesz swoje dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail lub oba. Sam decydujesz, które dane podajesz i jak długo będą one przechowywane w rejestrze. Możesz je w każdej chwili zmienić lub usunąć.

RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Jeśli do RDK przekazujesz numer telefonu i/lub adres e-mail albo je zmieniasz – ze względów bezpieczeństwa – musisz potwierdzić, że należą one do ciebie. Na telefon i skrzynkę e-mail (zależnie, które dane podasz) otrzymasz osobne wiadomości z 6-cyfrowymi, jednorazowymi kodami potwierdzającymi.

Jeśli twoje dane kontaktowe nie zostały potwierdzone w urzędzie lub przez internet – możesz to zrobić później. Masz na to tylko 24 godziny od otrzymania kodu potwierdzającego.

Co musisz przygotować

   - swój numer PESEL – znajdziesz go na przykład na swoim dowodzie osobistym,
   - 6-cyfrowy kod potwierdzający – znajdziesz go w SMS-ie lub e-mailu.

Co musisz zrobić

   1. Kliknij przycisk Potwierdź swoje dane kontaktowe.
   2. Wybierz dane kontaktowe, które chcesz potwierdzić.
   3. Wpisz swój numer PESEL.
   4. Podaj 6-cyfrowy kod (lub kody) z SMS-a i/lub e-maila.
    - Jeśli przekazujesz lub zmieniasz dane kontaktowe do RDK – na telefon i/lub skrzynkę e-mail (zależnie, które dane podałeś) otrzymasz 6-cyfrowe, jednorazowe kody
    potwierdzające.
    - Jeśli wpiszesz błędny kod potwierdzający – wpisz go jeszcze raz.
    - Jeśli 5 razy wpiszesz błędny kod potwierdzający – przekazane lub zmienione dane kontaktowe zostaną usunięte i musisz je podać jeszcze raz. Wtedy skorzystaj z
    usługi Rejestru Danych Kontaktowych albo zrób to w Urzędzie.
    - Jeśli usuwasz dane kontaktowe z RDK – nie musisz ich potwierdzać, dlatego nie dostaniesz kodu.
    5. Dane musisz potwierdzić w ciągu 24 godzin od otrzymania kodów. Jeśli tego nie zrobisz, zostaną one usunięte.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019. poz. 2294).

SZYBSZY TELEFONICZNY KONTAK ZWROTNY Z URZĘDAMI POPRZEZ SYSTEM RDK
TOP