Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

WIRUS WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) PODTYPU H5Nx - AKTUALNA SYTUACJA

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywołane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywołać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawia się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła. Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec nawet człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w dotychczasowej praktyce ograniczone do Azji i Afryki.

Wirusy grypy charakteryzują się dużym stopniem zmienności genetycznej/ skłonnością do mutacji, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest bardzo ograniczona, nie opracowano również skutecznych leków.

Dlatego, jak na razie jedyną efektywną bronią w walce z grypą ptaków jest:
  • - szybkie rozpoznanie choroby w laboratorium,
  • - skuteczna likwidacja ptaków w ognisku oraz
  • - wprowadzenie tymczasowych restrykcji na obszarze wystąpienia grypy, aby zapobiec jej dalszemu rozprzestrzenianiu (zgodnie z decyzją PLW)

Więcej inforamcji w załączniku

Komunikat - zjadliwa grypa ptakow (plik pdf)

Format pliku: dpf | Rozmiar pliku: 2,37 MB

GÓRA