Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056
Post Image

Szanowni Państwo

Starając się wyjść na przeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, umożliwiając tym samym powrót do pracy rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Gminy, z dniem 6 maja 2020 r., podjąłem decyzję o wznowieniu działalności Przedszkola Publicznego „Aktywne Przedszkolaki”.

Przedszkole zostało doposażone we wszystkie środki ochrony, mające zapewnić jak najwyższy standard sanitarno-higieniczny, osobom w nim przebywającym. Praca nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pobyt dzieci w placówce, zostały zorganizowane, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego Rzeczypospolitej Polskiej.

W okresie wznowionej działalności przedszkola, prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, nieprzerwanie podejmowane są nowatorskie działania zdalne na platformach społecznościowych. W wyniku przeprowadzonej diagnozy, mającej na celu oszacowanie potrzeb rodziców/opiekunów prawnych dotyczących zapewnienia opieki dzieciom, Przedszkole Publiczne będzie funkcjonowało do dnia 30 czerwca 2020 r., w okresie wakacyjnym placówka będzie nieczynna.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wizna
Mariusz Soliwoda

TOP