Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

Zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Wizna w związku z prowadzonym stanem epidemii

Informuję, że aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo obywatelom – interesantom, jak również pracownikom Urzędu Gminy Wizna wprowadzono nowe zasady obsługi interesantów pozwalające na wejście interesanta do urzędu i bezpośrednią obsługę w pomieszczeniach z jednoczesnym zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych.

  • - Wejście do urzędu odbywa się drzwiami głównymi, gdzie osoby zainteresowane mają dostęp do środka dezynfekcyjnego i zasad obsługi.

  • - Osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką, itp.), dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych.

  • - Dopuszczalna liczba interesantów przebywająca, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, a osoby oczekujące na korytarzu powinny zachować bezpieczne odległości min. 1,5 metra.

  • - Pracownicy obsługujący bezpośrednio interesanta zobowiązani są do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych.

  • - Należy zachować dystans pomiędzy pracownikami urzędu, a interesantem na min. 1,5 metra.

  • - Zostaje wyznaczona toaleta dla interesantów urzędu (na parterze budynku), inne toalety zostają wyłączone z obsługi.

  • - Jeżeli osoba wykazuje objawy choroby pracownik urzędu ma prawo odmówić obsługi, zgłosić ten fakt dla kierownika urzędu, poprosić interesanta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

  • -Jeżeli sprawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego rozwiązania.

DO GÓRY