Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

WYBORY SOŁTYSA W WIŹNIE

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez Sołtysa sołectwa Wizna I uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Wójta Gminy Wizna Nr 75/2020 z dnia 29 maja 2020 r. zwołuje się zebranie wiejskie mieszkańców wsi Wizna I celem dokonania wyboru Sołtysa.

I termin zebrania – 21 czerwca 2020 r. - godz. 13:00

II termin zebrania – 21 czerwca 2020 r. - godz. 13:30*

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35.

* wybory organów sołectwa w II terminie odbywają się w przypadku, gdy w I terminie obecnych będzie mniej niż 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Sołectwa, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, są stałymi mieszkańcami lub zamieszkują na terenie sołectwa bez zameldowania, ale wpisały się do stałego rejestru wyborców.

W związku z ustawą o niektórych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu zachowania środków ostrożności należy zabrać ze sobą maseczkę.

TOP