Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WIZNA

REALIZUJEMY PROJEKT "OSTATNI SCHRON GÓRY STRĘKOWEJ"

Biblioteka Publiczna Gminy Wizna realizuje projekt, który polega na przygotowaniu i wystawieniu dramatu historycznego: „Ostatni schron Góry Strękowej". Widowisko nawiąże do pamiętnej bitwy obrony Wizny - Polskich Termopil – w 1939 roku z wyeksponowaniem roli bohatera kpt. Władysława Raginisa. We wrześniu 2021 r. będziemy obchodzić 82. rocznicę tego wydarzenia. Chcemy oddać hołd obrońcom Polski poprzez wystawienie wielkiej prapremiery spektaklu, który zawierać będzie w sobie szerokie spektrum gatunków oraz technik i praktyk wykonawczych. W widowisku wezmą udział głównie mieszkańcy Wizny reprezentujący wszystkie pokolenia. Do udziału w przedstawieniu zostaną zaproszone grupy rekonstrukcyjne. Widowisko będzie przedstawiało sceny walki w czasie wojny z 1939 roku, a w tle zostaną ukazane zmiany jakie dokonywały się w spokojnym życiu wielonarodowej, przedwojennej Polski.
Obecnie trwają prace przygotowawcze, a planowane wystawienie spektaklu planowane jest na wrzesień 2021 r.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych home-office-569359_640

TROCHĘ O NAS ....

Biblioteka Publiczna Gminy Wizna jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Biblioteka Publiczna służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalną –oświatową. Obejmuje swą działalnością obszar Gminy Wizna. Sieć biblioteczną tworzy Biblioteka Publiczna w Wiźnie i Filia Biblioteczna w Bronowie.

JESTEŚMY BARDZO FAJNĄ BIBLIOTEKĄ.

Z DOBRYM WYPOSAŻENIEM

W naszej czeka na państwa księgozbiór składający się z kilku tysięcy książek i czasopism, posiadamy system - terminal zintegrowany z MAK+. W naszej bibliotece system ten działa w oparciu o nowy system wypożyczeń książek, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki.

System to wypożyczalnia między biblioteczna książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej; elektroniczne wydania czasopism: Polityka, Newsweek, Wprost; elektroniczne archiwa Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej; bezpłatny dostęp do baz publikacji naukowych typu EBSCO i JSTOR. Na miejscu można skorzystać z naszych komputerów.

ZADANIA PODSTAWOWE:

 • - gromadzenie , opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych,
 • - udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 • - ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
 • - popularyzacja książki i czytelnictwa .
 • - Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • - przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej,
 • - gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki,
 • - dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek oraz Narodowym Czytaniu - akcji propagującej znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. W 2018 roku biblioteka wraz z Parafią Rzymskokatolicką w Wiźnie zrealizowała projekt ,,Wirtualna Wizna'' obejmujący przygotowanie aplikacji multimedialnej wykorzystującej technologię kodów QR, jest to multimedialny przewodnik po miejscowości Wizna i okolicach z tematem przewodnim: miejsca pamięci, historia, tradycje dawniej i dziś.

PONADTO BIBLIOTEKA REALIZUJE:

 • - spotkania autorskie,
 • - spotkania karnawałowe,
 • - "Noc Świetojanską",
 • - "Zlot Pamieci września",
 • - Wigilię - spotkanie opłatkowe,

Obecnie biblioteka zaangażowana jest w projekt ,,Cyfrowy Senior''- projekt nabycia dodatkowych kompetencji cyfrowych przez osoby powyżej 65 roku życia.

Biblioteka w Wiżnie
TOP