Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056
FILIA BIBLIOTECZNA W BRONOWIE

TROCHĘ O NAS ....

Filia Biblioteczna w Bronowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe Filia Biblioteki Publicznej służy mieszkańcom Bronowa upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalną – oświatową.

ZAPRASZAMY DO WYSZUKIWARKI KSIĄŻEK!

DLACZEGO WYSZUKIWARKA? NAJLEPSZY SPOSÓB NA RZADKĄ KSIĄŻKĘ

Szukasz wśród 21 294 472 książek w 2284 bibliotekach! Dane pochodzą z bibliotek korzystających z systemu katalogowego MAK+, Zapytaj w naszej bibliotece...

JESTEŚMY CIEKAWĄ BIBLIOTEKĄ.

Z DOBRYM WYPOSAŻENIEM

W naszej czeka na państwa księgozbiór składający się z kilku tysięcy książek i czasopism, posiadamy system - terminal zintegrowany z MAK+. W naszej bibliotece system ten działa w oparciu o nowy system wypożyczeń książek, który jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki.

System to wypożyczalnia między biblioteczna książek i czasopism naukowych Biblioteki Narodowej; elektroniczne wydania czasopism: Polityka, Newsweek, Wprost; elektroniczne archiwa Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej; bezpłatny dostęp do baz publikacji naukowych typu EBSCO i JSTOR. Na miejscu można skorzystać z naszych komputerów.

ZADANIA PODSTAWOWE:

  • - gromadzenie , opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych,
  • - udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  • - ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
  • - popularyzacja książki i czytelnictwa .
  • - Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
  • - przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej,
  • - gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki,
  • - dbałość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

TOP