Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056
} img { filter:contrast(160%); }
} img { filter:contrast(160%); }

POMNIK ŻOŁNIERZY S.G.O. NAREW

więcej ...

TO SPOTKANIE Z CHWILĄ HISTORII

} img { filter:contrast(160%); }

MAJOR WŁADYSŁAW RAGINIS

WZÓR

GODNY NAŚLADOWANIA

DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ

} img { filter:contrast(160%); }

 

 

 
 

JEŃCY POLSCY WZIĘCI DO NIEWOLI
PO BITWIE POD WIZNĄ 1939

POPRZ.
NAST.

NAJNOWSZE INFORMACJE Z GMINY WIZNA

K O M U N I K A T !

Szanowni Państwo,
    

W związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa na terenie naszego kraju należy ograniczyć do minimum przebywanie w miejscach publicznych. Tel. 86 888 90 00
Dla dobra ogółu mieszkańców zwracam się z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Gminy w Wiźnie. Proszę o ograniczenie wizyt wyłącznie do spraw pilnych.
W przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda
UG Wizna tel.: 86 888 90 00; e-mail: sekretariat@gminawizna.pl; www.wizna.pl

Obrona Wizny to jak obrona Westerplatte, jak wysiłek całego narodu w dramatycznym wrześniu 1939 i we wszystkich latach II wojny światowej - są świadectwem, jak nieugięcie walczyli Polacy w obronie najwyższych wartości
- pisał prezydent RP Lech Kaczyński

Wszystko jest możliwe, a co nie jest, zajmuje tylko trochę więcej czasu.

GÓRA