yah
Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS

Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez KRUS

2018-01-07 19:34

Informacja MPK w Łomży

2017-10-16 08:35
o zmianach w kursowaniu autobusów na liniach zamiejscich
Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Wizna

Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Wizna

2017-10-02 13:22
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018

Załączniki

  1. Zarządzenie Nr 133/17
Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną

Informacja o przerwie w zasilaniu w energię elektryczną

2017-10-02 08:54
Rusza konkurs gospodarczy „Łomżyńskie Anioły Biznesu”

Rusza konkurs gospodarczy „Łomżyńskie Anioły Biznesu”

2017-09-20 20:13
Zlot Pamięci Września 10.09.2017

Zlot Pamięci Września 10.09.2017

2017-09-06 10:09
Zlot Pamięci Września 10.09.2017
Zlot Pamięci Września 10.09.2017
Informacja dotycząca nowych formach wsparcia producentom rolnym po klęskach żywiołowych w 2017 r.

Informacja dotycząca nowych formach wsparcia producentom rolnym po klęskach żywiołowych w 2017 r.

2017-08-28 15:26
Informacja dotycząca nowych formach wsparcia producentom rolnym po klęskach żywiołowych w 2017 r.

Załączniki

  1. Pobierz załącznik

Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

2017-08-26 22:44
o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej
Bezpłatne badanie tomografii komputerowej płuc i klatki piersiowej

Bezpłatne badanie tomografii komputerowej płuc i klatki piersiowej

2017-08-24 22:06
Bezpłatne badanie tomografii komputerowej płuc i klatki piersiowej

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
Informacja w sprawie dożynek

Informacja w sprawie dożynek

2017-08-24 21:48
Informacja w sprawie dożynek

OGŁOSZENIE

2017-08-09 09:54
bezpłatne badania tomografii komputerowej płuc i klatki piersiowej
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

2017-08-02 16:02
Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 uruchomione zostaje już od dnia 31 lipca 2017 r. dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.

Biuro przyjmuje interesantów w sprawach z terenu działania Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Michałowie. Jednocześnie ulega likwidacji Biuro w Sokółce.

W związku z tym korespondencję do Agencji Nieruchomości Rolnych można kierować na adresy:

- ul. Sportowa 22, 16 – 400  Suwałki, 87 566-35-91

- ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, 85 664-31-50

-  ul. Projektowana 34 , 16 – 050 Michałowo, 85 717-90-00

 

 

 

 

                                                                  Pełnomocnik ds. utworzenia

Oddziału Terenowego Krajowego

 Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

w Białymstoku

                                                                  Dr inż. Jadwiga Barbara Zabielska 

INFORMACJA

2017-07-28 14:15
dotycząca harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

INFORMACJA !!!

 

Informuje się, że podmiot odbierający dotychczas odpady komunalne od mieszkańców, wypowiedział umowę z dniem 31 lipca br. W związku z tym, dotychczasowy harmonogram odbioru odpadów od 1 sierpnia nie obowiązuje. W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia nowego wykonawcy. Wszelkie informacje dotyczące odbioru odpadów, można uzyskać:

  1. osobiście: w Urzędzie Gminy Wizna, pok. nr 2 (parter budynku),
  2. telefonicznie: 86 2 19 60 18 wew. 11 (Artur Szulc), adres e-mail: odpady@wizna.pl,
  3. na stronie internetowej Urzędu: http://www.wizna.pl/bip/index.php?k=247,
  4. na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Wizna.
OGŁOSZENIE o partnerstwie

OGŁOSZENIE o partnerstwie

2017-07-24 16:05

OGŁOSZENIE o partnerstwie

Gmina Wizna na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Wizna. W ramach postępowania wyłoniony zostanie jeden partner. Organizator naboru zastrzega możliwość odwołania naboru i/lub odstąpienia od nawiązania partnerstwa.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 24 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. godz. 9:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty nabór partnera do projektu – typ nr 9” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, w terminie 16 sierpnia 2017 r. do godz. 9:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować telefonicznie na nr tel.  86 219 60 18, na adres e-mail: inwestycje@wizna.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna.

Osoba do kontaktu: Zbigniew Sokołowski – Wójt Gminy Wizna.

 

OGŁOSZENIE o partnerstwie

OGŁOSZENIE o partnerstwie

2017-07-24 15:58

OGŁOSZENIE o partnerstwie

Gmina Wizna na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  - Typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, którego Wnioskodawcą będzie Gmina Wizna. W ramach postępowania wyłoniony zostanie jeden partner. Organizator naboru zastrzega możliwość odwołania naboru i/lub odstąpienia od nawiązania partnerstwa.

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 24 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. godz. 9:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Otwarty nabór partnera do projektu – typ nr 8” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, w terminie 16 sierpnia 2017 r. do godz. 9:00 (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować telefonicznie na nr tel.  86 219 60 18, na adres e-mail: inwestycje@wizna.pl lub w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna.

Osoba do kontaktu: Zbigniew Sokołowski – Wójt Gminy Wizna.

 

Informacja z PGE Dystrybucja S.A. o przerwie w dostawie energii.

Informacja z PGE Dystrybucja S.A. o przerwie w dostawie energii.

2017-06-10 19:56
Informacja z PGE Dystrybucja S.A. o przerwie w dostawie energii.
Konkurs „Ogrody przyjazne przyrodzie”

Konkurs „Ogrody przyjazne przyrodzie”

2017-06-07 16:04
Konkurs „Ogrody przyjazne przyrodzie”
Konkurs „Ogrody przyjazne przyrodzie”

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza mieszkańców gmin biebrzańskich do udziału w konkursie: „Ogrody przyjazne przyrodzie”.

Jeśli Twój ogród:

– pachnie różnorodnymi kwiatami i ziołami

– ma rodzime gatunki roślin

– rozbrzmiewa śpiewem ptaków

– jest stołówką dla pszczół i innych pożytecznych owadów

– daje schronienie dla płazów, gadów i drobnych ssaków

– istnieje nie tylko dla Ciebie… 

Pochwal się nim!

Konkurs jest skierowany do mieszkańców gmin: Wizna, Jedwabne, Radziłów, Grajewo, Trzcianne, Goniądz, Jaświły, Suchowola, Rajgród, Bargłów Kościelny, Sztabin, Dąbrowa Białostocka, Lipsk i Nowy Dwór.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do 10 sierpnia 2017 r. pocztą tradycyjną, elektroniczną (na adres Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl) lub złożyć w sekretariacie Biebrzańskiego Parku Narodowego (adres: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz) czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik do regulaminu konkursu) oraz minimum 5 zdjęć ogrodu w formie papierowej o wymiarze minimum 10x15 cm lub w formie cyfrowej na płycie CD/DVD, o rozdzielczości około 1500x1000 pikseli, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs na OGRÓD PRZYJAZNY PRZYRODZIE. Materiały zgłoszeniowe (formularze, zdjęcia) nie będą zwracane.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni do bezpłatnego udziału w warsztatach praktycznych ogrodnictwa przyjaznego przyrodzie oraz wymiany nasion i sadzonek. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji na stronie:

 

 https://www.biebrza.org.pl/1050,ogrody-przyjazne-przyrodzie.html

 

Jeśli znasz właścicieli takich ogrodów, daj nam znać.

 

 

W razie pytań służymy pomocą:

Bogdan Browarski: tel. (+48) 857 383 046, Bogdan Browarski@biebrza.org.pl

Anna Satkiewicz: tel. (+48) 857 383 010, Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl

Rolniku! nie czekaj do ostatniej chwili! złóż wniosek już teraz!

Rolniku! nie czekaj do ostatniej chwili! złóż wniosek już teraz!

2017-04-27 21:08
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE ZA 2017rok.

Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok

2017-04-24 09:04
o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej w dniu 26.04.2017 r.

Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok

2017-04-03 08:02
o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej
Lista Odmian Zleconych do uprawy odmian wybranych roślin na obszarze województwa podlaskiego na rok 2017.

Lista Odmian Zleconych do uprawy odmian wybranych roślin na obszarze województwa podlaskiego na rok

2017-02-23 21:44
​Zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2012 r. o nasiennictwie oraz
porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Roślin Upraw i Stację
Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla
województwa podlaskiego z Samorządem Województwa Podlaskiego oraz po zapoznaniu się
z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO Stacja Doświadczalna w Krzyżewie podjęła decyzje o
utworzeniu Listy Odmian Zleconych do uprawy odmian wybranych roślin na obszarze
województwa podlaskiego na rok 2017.