yah

KOKOSZKI

2008-01-30 09:32
Pierwsza informacja pochodzi z XV wieku.

Książę Władysław I w 1435 r. Jakubowi z Kotowa nadał 15 włók na prawie niemieckim między granicami Kotowa i Nieławic. W następnym roku dając temu Jakubowi 20 włók w Truszkach, potwierdził również wcześniejsze nadanie 15 włók nad rzeką Wiźnicą.

Powstała tutaj wieś Kokoszki.

W 1485 r. jest już wzmianka o Janie i Macieju, synach Piotra z Kokoszek.

Posiadacze tej wsi należeli do herbu Łada.

W latach 90- tych XVIII wieku wsie okolic Wizny , wraz z ich właścicielami zstały spisane , w aktach przechowywanych w Archiwum Kapituły Łowickiej.
Kokoszki dzielili więc Wysoccy, Dzięgielewscy, Bzurowie, Grądzcy, Żelechowscy, Gumowscy, Przyborowscy i Jurscy.

Załączniki

  1. Pobierz załącznik