yah

SREBROWO

2008-02-11 10:41
SREBROWO
Wieś leżąca na trasie Kownaty - Wizna nad rzeką Jedwabianką. Urbanistycznie wieś jest ulicówką.

Książę Janusz I nadał Stanisławowi herbu Dołęga z Bab w powiecie ciechanowskim 21 włók ziemi zwanych Srebrowo. Ziemia ta leżała pomiędzy wiskimi lasami, a wsią Bożejewo po obu brzegach rzeczki Wiźnicy. W 1435 roku książę Władysław potwierdził to nadanie, pobierając 42 kopy groszy rocznego czynszu. W wiskich aktach kościelnych z 1475 roku występuję szlachcic Mikołaj Dołęga ze Srebrowa. W 1487 roku Mikołaj Dołęga ożenił się z Ofką, córką Mikołaja z Rudna. W tym samym roku w aktach kasztelanii wiskiej zanotowaną wzmiankę o Piotrze, synu Mikołaja ze Srebrowa. W 1494 roku w Srebrowie było 8 kmieci, którzy uprawiali 4 włóki ziemi. Za użytkowanie ziemi płacili po 12 groszy czynszu od włóki. W latach 1506- 1507 Mikołaj Dołęga ze Srebrowa piastował początkowo urząd wojskiego wiskiego, a następnie został kasztelanem wiskim.

Srebrowo przez kolejne stulecia, tak jak i cała ziemia wiska, przechodził różne koleje związane z historią Polski.

W Srebrowie znajduje się zabytkowy młyn wodny pochodzący z XVIII wieku. Do młyna prowadzi gościniec przedzielony mostkiem, pod którym płynie rzeczka. Przed posesją, na której stoi młyn znajdują się dwie kolumny postawione z czerwonej cegły. Były to filary podtrzymujące niegdyś bramę. Młyn stanowi zabytkową ruinę.

Załączniki

  1. Pobierz załącznik