yah

RUŚ

2008-02-20 09:39
Wieś królewska nad rzeką Narwią poniżej ujścia Biebrzy.

Wprawdzie nie została wyraźnie odnotowana w źródłach XV w., ale jej opis w lustracji z 1565 r. wskazuję, że ma dawną metrykę.

W XV w., jeśli nawet wieś nie była książęca, to musiała być obejmowana nazwą ogólną Wierciszewo. Musiały to być tereny zasiedlone i uprawne, podobnie jak Sambory i Wierciszewo. Wieś jest znana w XVI w. jako Wierciszewo i w XVII w. jako Wierciszewo albo Ruś. Zapewne zostala zasiedlona chłopami z sąsiedniej ruskiej ziemi drohyckiej w Wielkim Księstwie Litewskim.
Dziesięcina z niej należała do plebana wiskiego,a nie do biskupa płockiego. Kmiecie byli zobowiązani do posług w zamku, nie płacili czynszu.