yah

JANCZEWO

2008-05-19 12:20
JANCZEWO
W czasie zastawu ziemi wiskiej Krzyżakom wieś była zamieszkała przez kmieci. W pierwszych latach XV w. książę Janusz I nadał Stanisławowi, wójtowi z Łomżycy 100 włók we wsi Janczewo. W 1417 r. tenże Stanisław jako dziedzic Janczewa wystąpił w sądzie oczyszczając się z nagany szlachectwa udowadniając, że należy do herbu Okuń.Po 1417 r. Stanisław sprzedał dobra Janczewo Klimaszowi z Goniądza, przekazując mu nadania księcia Janusza I i księcia Siemowita. Klimasz wykupił od młynarza Piotra w tej wsi młyn za 5 kop gr. W 1430 r. Klimasz sprzedał swoje włóki w Janczewie z młynem Pawłowi z Grąbczewa za 100 kop gr; dobra te były obciążone czynszam książęcym umiarkowanej stawki 6 gr od włóki kmiecej. Książe Władysław nie potwierdził nadań księcia Janusza i w 1435 r. Janczewo zostało ponownie wsia książęcą. W 1455 r. odnotowani zostali dwaj kmiecie Jan Konieczny i Jan Czyż z Janczewa jako dłużnicy plebana wiskiego.
W 1472 r. książę Kazimierz III zastawił Janczewo Jakubowi z Glinek, późniejszemu tenutaruszowi i staroście wiskiemu.
Jakub z Glinek szczególnie zasłużył się dla ziemi wiskiej. Na jego wniosek przy odnawianiu zastawów danych przez książąt mazowieckich w 1505 r. król Aleksander zapisał mu 70 kop gr na wsi Janczewo, pozostającej we władaniu Macieja z Kisielnicy, byłego starosty wiskiego i jego syna Jana od dnia 23 listopada 1472 r.
W pierwszych latach 90- tych XVIII wieku wsie okolic Wizny zostały spisane, wraz z ich właścicielami, w aktach przechowywanych a Archiwum Kapituły Łowickiej. Janczewo więc było w rękach Narzymskiego, skarbnika wiskiego.
W XIX w. na skraju wsi został wybudowany dwór. Rozłożysty, murowany budynek górował nad okolicą. Dwór był w posiadaniu rodu Kisielnickich. Późniejszym właścicielem majątku był Leopold Sasinowski – zadłużony w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, sprzedał więc majątek Rozalii i Aleksandrowi Ramotowskim. Ramotowscy wcześniej przez kilka lat dzierżawili Janczewo i 500 ha ziemi. W początkach 1930 r. kupili prawie 100 ha ziemi i dwór. W Janczewie hodowano wysoko notowane bydło rasy czerwonej.
W 1939 r. Ramotowscy opuścili Janczewo, jednak w niedługim czasie powrócili do swojego domu.
W 1945 r. Rozalia Ramotowska została zamordowana. Zimą w 1949 r. majątek przejęło państwo, a Ramotowscy zostali wywłaszczeni i przewiezieni do Mieczek, gdzie mieli pracować u chłopa.