yah

RUTKOWSKIE

2008-05-20 11:22

Wieś nad rzeką Biebrzą.

Książę Janusz I w latach 1414- 1425 nadał Zdzisławowi, Sulkowi i Trojanowi z Gorek 20 włók wraz z siedliskiem zwanym Nory nad rzeką Biebrzą z jej jednym brzegiem. Ten sam książę w 1417 roku nadał też Janowi z Górek 10 włók zwanych Kamionka nad rzeką Biebrzą z jednym jej brzegiem bez barci.

Książę Władysław sprzedał 20 włók zwanych Nory z jednym brzegiem rzeki Biebrza nieznanemu z imienia szlachcicowi z Rutkowa na Zawkrzu w 1437 roku. Był on założycielem rodziny na tym siedlisku herbu Bończa.

W 1474 roku Stanisław Rutkowski z Nor występował w aktach kościelnych, w sporze z plebanem Janem z Gaworowa.

W 1478 roku wystąpili w aktach wiskich Marcin z synem Mikołajem, Rutkowscy z Nor, jako dziedzic dóbr w Norach. W tychże aktach wiskich z 1481 i 1490 roku wystąpił Falisław Rutkowski z Nor, który w 1481 roku sprzedał 1 włókę położoną koło Zaborowa (Rutki) graniczącą z ziemią mieszczan wiskich. W aktach wiskich z 1518 roku wystąpił Andrzej syn Jakuba z Rutek Nor a w 1525 roku Jakub syn zmarłego Falisława Rutkowskiego z Nor oraz Stanisław syn zmarłego Bartłomieja z Nor, obaj byli dla siebie bratankami, posiadającymi ziemię w Norach.

W aktach tych z 1526 roku zapisany był Maciej syn zmarłego Mikołaja Rutkowskiego z Nor z bratankiem Olbrachtem synem zmarłego Jana z Nor.