yah

KRAMKOWO

2008-05-21 12:40

W parafii Wizna.

Wieś książęca o nieznanych, zapewne wczesnych początkach, na 15 włókach zasiedlona kmieciami. Książę Władysław przebywając w Wiźnie 9 marca 1448 r. nadał młynarzowi (na rzece Wiźnicy pod Kramkowem znajdującemu się młynowi) prawo trzeciej miary na tym młynie. W 1471 r. Kramkowo wymienione było jako wieś książęca należąca do dóbr zamku wikiego. Był w tej wsi folwark na 7 włókach zarządzany przez wójta.

Kramkowo w 1506 r. wymienione było jako wieś należąca do zamku wiskiego. Przed 1540 r. wójtostwo w tej wsi należało do szlachcica Grzegorza i jego synów – Wojciecha, Trojana, Jana, Macieja i Stanisława, którzy 9 września 1540 r. w Wilnie otrzymali od króla Zygmunta I 5 włók w Bożejewie w zamian za 5 włók dotychczas posiadanych w Krakowie.

W 1661roku podczas wojny szwedzkiej wieś Kramkowo wraz z folwarkiem została spalona, jeden człowiek się wybudował.

W pierwszych latach 90- tych XVIII wieku wsie okolic Wizny zraz z ich właścicielami, zostały spisane w aktach przechowywanych w Archiwum Kapituły Łowickiej.
Kramkowo należało więc do Budziszewskiego, pisarza wiskiego.