yah

STARE BOŻEJEWO

2008-06-13 12:31
Jedna z najstarszych wsi na ziemi wiskiej położona nad rzeką Jurzec.

Była to wieś książęca osadzona przez kmieci. Od początków XV wieku wzmiankowana w opisie granic nadawanych ziem. W 1468 roku książę Konrad III zezwolił mieszkańcowi tej wsi na założenie młyna folusza zwanego stępa na rzece Jurzec z opłatą 7 gr. Książę Janusz II nadal 15 czerwca 1482 roku w Łomży młynarzowi Wojciechowi w tej wsi młyn wybudowany przez niego poniżej drugiego młyna na rzece Jurzec.

W 1494 roku 33 kmieci z 33 włók ziemi płaciło po 20 gr od włóki – było we wsi 3 ogrodników i karczma. W 1565 roku obok kmieci byli też służkowie na 6 włókach wolnych od świadczeń, zobowiązani do posług – wożenia listów. Wieś miała aż 60 włók ( w tym kilka opustoszałych).

W 1661 roku w wsi pustych włók było 55 i spalony folwark na początku wojny w 1655 roku.

W pierwszych latach 90-tych XVIII wieku Bożejewo było w posiadaniu Kilickiego, koniuszego wielkiego koronnego.

W 1818 roku działała w Bożejewie parafialna szkoła elementarna a jej nauczyciel , Jan Tyczold pobierał 800 zł wynagrodzenia. W szkole uczono rownież łaciny. Uczęszczało do niej w tymże roku 39 chłopców i 11 dziewcząt. W 1828 szkołę przeniesiono do Wizny, gdzie nadal uczył Jan Tyczold – uczyło się w niej wówczas 22 chłopców i 8 dziewcząt.
W roku 1831 w obawie przed wkroczeniem wojsk rosyjskich, stacjonowało w Bożejewie 60 strzelców, do ochrony pogranicza.
Kolejne lata to przygotowania to kolejnego zbrojnego wystąpienia. W ramach przygotowań do powstania prowadzonych przez ,, czerwonych”były organizowane zjazdy szlachty, która postanowiła przyłączyć się do walki zbrojnej, również w Bożejewie w posiadłości Kazimierza Seweryna odbyło się jedno z takich spotkań.

Lata po odzyskaniu niepodległości były trudne.
Administracja państwowa była bardzo biedna – Urząd Gminy Bożejewo w Wiźnie na zewnątrz nie posiadał ani szyldu, ani godła państwowego – orła białego – wewnątrz, emblematy te zostały zniszczone przez przechodzących przez Wiznę bolszewików.

Wybuch II wojny światowej, to ogromne straty i zniszczenia . W 1945 roku zgłosiło się
834 gospodarzy z gminy Bożejewo z wnioskami o odszkodowanie za poniesione szkody wojenne.
Reformę rolną na terenie gminy Bożejewo przeprowadzono już na początku 1945 roku – rozparcelowano majątek Bożejewo 300 ha, należący do Karola Trennera (12 lutego 1945r.).