yah

GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ I PISANKĘ

2009-04-24 09:04
PROTOKÓŁ Z GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ I PISANKĘ

Dnia 3 kwietnia 2009 roku odbył się GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ I PISANKĘ. W konkursie wzięło udział 58 uczniów ze SZ.P. z Bożejewa, Rutek i Wizny.

Komisja w składzie:
p. Barbara Borawska
p. Agnieszka Bochenek
p. Marek Nowicki
p. Danuta Gadomska
przyznała dyplomy indywidualne i klasowe w następujących kategoriach wiekowych - NAJPIĘKNIEJSZA PALMA :
KLASA ,, O " :
I miejsce - Aleksandra Gołębiewska SP w Rutkach
II miejsce - Mateusz Rogowski SP w Wiźnie
III miejsce - Justyna Romotowska SP w Rutkach
III miejsce - Natalia Maszkowska SP w Rutkach
KLASA I :
I miejsce - Ewa Malinowska SP w Wiźnie
II miejsce - Julia Górska SP w Rutkach
III miejsce - Oliwia Milewska SP w Wiźnie
III miejsce - Przemysław Modzelewski SP w Rutkach
KLASA II - III :
I miejsce - Iza Gosk SP w Wiźnie
KLASOWE :
I miejsce - kl. II A SP w Wiźnie
I miejsce - kl.VI SP w Rutkach
II miejsce - kl. II B SP w Wiźnie
III miejsce - kl.I A SP w Wiźnie
NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA :
KLASA I :
I miejsce - Hubert Skrodzki SP w Wiźnie
II miejsce - Zuzanna Sawicka SP w Wiźnie
III miejsce - Damian Smugarzewski SP w Bożejewie
III miejsce - Magda Tyszka SP w Bożejewie
III miejsce - Julia Szmid Sp w Bożejewie
III miejsce - Bartosz Żochowski SP w Bożejewie
III miejsce Kacper Kalinowski SP w Bożejewie
III miejsce Kinga Kopaacz Sp w Bożejewie
KLASY II - III :
I miejsce - Dawid Wiśniewski SP w Wiźnie
II miejsca : Mariusz Struciński SP w Bożejewie
Klaudia Wasilewska SP w Bożejewie
Konrad Godlewski SP w Bożejewie
Szymon Boguski SP w Bożejewie
Agata Wykowska SP w Bożejewie
Michał Szczytkowski SP w Bożejewie
III miejsca : Bartosz Skrodzki SP w Wiźnie
Marcin Wróblewski SP w Wiźnie
KLASY IV :
I miejsce - Marta Milewska SP w Bożejewie
II miejsce - Patryk Troks SP w Bożejewie
III miejsce - Jarosław Łuba SP w Bożejewie
KLASA V - VI :
I miejsce - Julia Siemińska SP w Bożejewie
II miejsce - Natalia Mazewska SP w Bożejewie
III miejsce - Marta Szewczyk SP w Bożejewie
III miejsce - Patrycja Rogowska SP w Rutkach
Ww konkursach wśród dorosłych I miejsce zajęła Bożena Staszek SP w Wiźnie.
Wszyscy zwycięscy konkursów stosownie do zajętych miejsc otrzymali nagrody rzeczowe, wyróżnieni otrzymali nagrody pocieszenia.
Do protokołu dołączono listę nagrodzonych.


Protokółowała :Danuta Gadomska