yah

ZBÓJNA 2009

2009-05-21 11:52
Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
ZBÓJNA 2009
17 maja 2009

Komisja w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący
Wiesława Pawlak – członek
Teresa Pardo - członek
przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w kategoriach:
Zespoły śpiewacze - dorośli
trzy równorzędne I miejsca następującym zespołom:
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - kobiety
Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
Zespół Śpiewaczy z Wizny


dwa równorzędne II miejsca:
Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni
Zespół Śpiewaczy z Turośli

cztery równorzędne III miejsca:
Zespół Śpiewaczy ,,Laskowianki'' z Laskowca Starego
,,Płonkowianie’’ z Płonki Kościelnej
,,Łupinianki’’ z Łupianki Starej
,,Uhowianki’’ z Uhowa

wyróżnienie:
Kurpiowski Zespół ,,Maryna’’ z Łomży


Zespoły Śpiewacze dziecięce i młodzieżowe:
I miejsce:
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu

II miejsce:
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej

dwa równorzędne III miejsca:
Dziewczęcy Zespół Śpiewaczy z Dobregolasu
Dziecięcy Zespół Śpiewaczy i Teatralny z Lemana

Kategoria solistów - śpiewaków - dorośli
I miejsce:
Eugenia Kuliś z Kruszy


Kategoria solistów - śpiewaków - dziecięca i młodzieżowa
I miejsce:
Patrycja Samul ze Zbójnej

II miejsce:
Adrianna Krajewska z Morgownik


Kategoria gawędziarzy
dwa równorzędne I miejsca:
Damian Waszkiewicz z Dobregolasu
Albert Lemański z Lemana

II miejsce:
Przemysław Sendrowski z Dobregolasu

trzy równorzędne III miejsca:
Olga Klaudia Szewczyk z Dobregolasu
Krystian Małż z Lemana
Joanna Lemańska z Lemana

wyróżnienie
Anita Małż z Lemana


Kategoria solistów - instrumentalistów
I miejsce:
Grzegorz Golan ze Zbójnej – harmonia pedałowa

II miejsce
Danuta Waśko z Waśk


Kategoria zespołów folklorystycznych - dorośli
I miejsce
Zespół Folklorystyczny Teatru Form Różnych z Zambrowa

wyróżnienie:
Zespół ,,Łomżyniacy'' z Łomży

Kategoria zespołów folklorystycznych – dziecięce i młodzieżowe
I miejsca nie przyznano

II miejsce
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny ze ZbójnejKategoria kapel
dwa równorzędne I miejsca:
Kapela Eli z Zambrowa
Kapela Kurpiowska ze Zbójnej

II miejsce:
Kapela z Taraskowa

III miejsce:
kapela z Wyku


Kategoria par tanecznych
I miejsce – nie przyznano

II miejsce:
Urszula Kozikowska i Robert Duchnowski z Łomży

przyznano dwa równorzędne III miejsca:
Ola Chłosta i Ernest Stomski
Milena Krzynowek i Paweł Polkowski


Na Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 21 czerwca 2009 r. zakwalifikowano wykonawców prezentujących folklor kurpiowski sklasyfikowanych na pierwszych i drugich miejscach a także zespoły z innym repertuarem z pierwszych i z drugich miejsc pod warunkiem przygotowania repertuaru zaczerpniętego z folkloru kurpiowskiego. Na Przegląd Zespołów Kurpiowskich zakwalifikowano wszystkich gawędziarzy sklasyfikowanych na miejscach od pierwszego do trzeciego oraz wszystkie pary taneczne.

  • ZBÓJNA 2009 ZBÓJNA 2009 ZBÓJNA 2009 ZBÓJNA 2009