yah

Obrońcy Wizny patronem Szkoły Podstawowej w Wiźnie

2004-04-02 12:21
Obrońcy Wizny patronem Szkoły Podstawowej w Wiźnie
Historia Wizny sięga początków kształtowania się państwa polskiego. Wizna należy do najstarszych i najzacniejszych grodów w regionie północno -wschodnim.
Ważną rolę w życiu mieszkańców Wizny i najbliższych wsi spełnia Kościół będący ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego. Przy Kościele na przełomie XIV- XV wieku powstała szkoła parafialna, której głównym celem była nauka czytania, pisania oraz śpiewu kościelnego i katechizmu. Przez kolejne stulecia szkoła wiska realizowała swoje zadania dydaktyczne i wychowawcze. Zarówno w przeszłości jak i współcześnie nauczyciele stanowiący sporą grupę inteligencji oraz szkoła z jej obecnymi zadaniami zajmują ważne miejsce w najbliższym środowisku przyczyniając się do edukacji oraz wychowania patriotycznego i regionalnego mieszkańców.
W okresie powojennym patronem Szkoły Podstawowej w Wiźnie był porucznik Stanisław Kanią bohater Polski Ludowej. Po przeobrażeniach politycznych zaszła potrzeba zmiany patrona. Inicjatywę nadania szkole imienia podjęła dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Spośród wielu propozycji wybrano bohaterów, którzy przez wieki walczyli w obronie Ziemi Wiskiej. Szkole nadano imię „Obrońców Wizny". Są wśród nich bohaterowie walczący z Krzyżakami i Szwedami, bohaterowie powstań narodowych -kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego, żołnierze walczący w wojnie z bolszewikami oraz obrońcy „Polskich Termopil" we wrześniu 1939 roku.
Nadanie imienia odbyło się 28 listopada 2002 roku. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Wiźnie pw. Św. Jana Chrzciciela. Mszę celebrował Jego Ekscelencja wikariusz biskupi J. Sołowianiuk.

Dalsze uroczystości miały przebieg w szkole. Gości powitała pani dyrektor M. Freling. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz parlamentarnych, Podlaskiego Kuratorium Oświaty, Kurii Biskupiej, starostwa powiatowego oraz władze gminne. Swoją obecnością zaszczycili również najstarsi pracownicy szkoły, którzy przez wiele lat przyczyniali się do rozwoju oświaty w gminie, a obecnie znajdują się na emeryturze. Wśród dostojnych gości nie zabrakło kombatantów, którzy uczestniczyli w II wojnie światowej.

Akt nadania imienia przeczytał wicedyrektor szkoły M. Szabłowski. Tablicę pamiątkową odsłonili wizytator A. Tomaszewska, dyrektor M. Freling, i wójt gminy J. Olszewski. Uroczystość uświetniła akademia przygotowana pod kierunkiem nauczycieli szkoły. W montażu słowno - muzycznym młodzież oddała hołd bohaterom - Obrońcom Wiżny.
Nadanie imienia szkole na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej i mieszkańców Wizny.


Opracowały:
Irena Rostkowska, Beata Nitkiewicz -nauczycielki Szkoły Podstawowej w Wiźnie
  • Obrońcy Wizny patronem Szkoły Podstawowej w Wiźnie Obrońcy Wizny patronem Szkoły Podstawowej w Wiźnie Obrońcy Wizny patronem Szkoły Podstawowej w Wiźnie