yah
Ogłoszenie Wójta Gminy Wizna w sprawie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Ogłoszenie Wójta Gminy Wizna w sprawie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbior

2017-12-04 21:41