Aktualności

 • Grant dla Gminy Wizna w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus

  Grant otrzymany przez Gminę Wizna w wys. 55 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx - aktualna sytuacja na dzień 30 listopada 2020 roku

  Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywołane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywołać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawia się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła.

 • Informacja

  Urząd Gminy Wizna informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wiźnie jest czynny. W PSZOK-u obowiązuje regulamin, który będzie bezwzględnie egzekwowany.

 • Rusza budowa drogi Wizna - Jedwabne

  W dniu 27.11.2020 r nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy inwestycji drogowej „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B”. Jest to droga łącząca Wiznę i Jedwabne.

 • Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx - aktualna sytuacja

  Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywołane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywołać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawia się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła.

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Wizna

  Realizacja projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Wizna"

 • Informacja

  W związku z podjęciem Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wizna informuje się o nieruchomościach będących przedmiotem uchwały.

 • Informacja o sfinansowaniu zakupu sprzętu ratowniczego

  Urząd Gminy Wizna informuje, iż w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Gmina Wizna otrzymała dofinansowanie w wysokości 19 500 zł.

Powrót na początek strony