Dla mieszkańca

Druki do pobrania

Skargi, wnioski i petycje

 

Jak złożyć skargę lub wniosek

Skargę lub wniosek możesz:

  • przesłać listownie na adres:

Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

  • doręczyć osobiście do Sekretariatu, przy pl.kpt. Władysława Raginisa 35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminawizna.pl
  • lub na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Wizna: /ugwizna/skrytka

 

Pamiętaj:
Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania.
Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

 

Jak złożyć petycję

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Co to jest petycja

Jest to skierowane, na przykład do organu władzy publicznej, żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Petycję możesz:

  • przesłać listownie na adres:

Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18-430 Wizna

  • doręczyć osobiście do Sekretariatu, przy pl.kpt. Władysława Raginisa 35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminawizna.pl
  • przesłać w formie elektronicznej za pomocą adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Wizna: /ugwizna/skrytka

 

 

Powrót na początek strony