Wójt Gminy Wizna przypomina, że 30 czerwca 2022 roku upływa termin na złożenie deklaracji dotyczących źródła ciepła i spalania paliw w budynkach

Przypominamy, że 30 CZERWCA 2022 ROKU upływa termin na złożenie deklaracji dotyczących źródła ciepła i spalania paliw w budynkach. Obowiązek dotyczy także budynków i lokali niemieszkalnych, które posiadają źródło ciepła.  Budynki niemieszkalne to między innymi: budynki gospodarstw rolnych, piekarnie, lokale gastronomiczne, sklepy, kościoły i inne budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego, szkoły.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl  lub tradycyjnie w Urzędzie Gminy Wizna, pok. nr 2

UWAGA! NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI MOŻE SKUTKOWAĆ KARĄ GRZYWNY NAWET DO 5 TYS. ZŁ.

Powrót na początek strony