Badania ankietowe w gospodarstwach domowych listopad 2023

listopad.jpg

 

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności od 30 lat pozwala na monitorowanie zmian zachodzących na polskim rynku pracy, co kwartał dostarczając informacji dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

Według wyników tego badania w 2 kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia w województwie podlaskim wyniósł 57,5%. Większość pracujących stanowili mężczyźni oraz mieszkańcy miast.

Stopa bezrobocia wg BAEL w naszym województwie osiągnęła w tym okresie poziom 2,2% i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz 2 kwartałem 2022 r.

W listopadzie 2023 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych

  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności

  • Badanie budżetu czasu ludności

  • Kondycja gospodarstw domowych (6-15.11)

 

Więcej informacji na temat badań ankietowych na stronie: badania-ankietowe.stat.gov.pl 

 

Powrót na początek strony