Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

styczeń 2024.png

Dzięki informacjom przekazywanym przez respondentów w badaniach ankietowych statystyki publicznej znamy m. in.:

- poziom dochodów, wydatków i kondycję gospodarstw domowych,

- poziom spożycia produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych,

- zmiany na rynku pracy i warunki życia ludności,

- cele podróży Polaków,

- poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w gospodarstwach domowych.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Powrót na początek strony