Do 30 czerwca 2022 roku właściciel budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wszystkich źródłach ciepła w swoim budynku

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków.

Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel budynku jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wszystkich źródłach ciepła w swoim budynku.  

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

- drogą elektroniczną przez internet, za pomocą profilu zaufanego na stronie: www.zone.gunb.gov.pl – uzupełnienie deklaracji trwa zaledwie kilka minut

- drogą tradycyjną w Urzędzie Gminy Wizna, pok. nr 2

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl) 

Zachęcamy do złożenia deklaracji drogą elektroniczną!

 

Kogo dotyczy ten obowiązek ?

Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Kiedy składać deklarację?

Od 1 lipca 2021r.

Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Kara za niedopełnienie tego obowiązku może wynieść nawet 5 tys. zł.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu.

 

Powrót na początek strony