Dodatek węglowy

węgiel

Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma Ministerstwa Klimatu i Środowiska informujemy, że w celu zrekompensowania wzrostu kosztów opału, rząd przeznacza w ramach dodatku węglowego 11,5 mld zł na realne wsparcie dla obywateli.

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych dla których głównym źródłem ciepła są węgiel lub paliwa węglopochodne o zawartości nie mniejszej niż 85% węgla. Warunkiem otrzymania dodatku  jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie obowiązuje natomiast kryterium dochodowe.

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1692) realizacją zadań związanych z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego mieszkańcom będą zajmowały się samorządy. Wnioski o dodatek węglowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 30 listopada 2022 r.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie lub za pośrednictwem skrytki epuap: /ugwizna/SkrytkaESP .

 

 

Powrót na początek strony