Dotyczy: opracowania projektu aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005

Szanowni Państwo,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku wraz z Wykonawcą projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna, tj. Konsorcjum: Lider - Fundacja Natura International Polska oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, serdecznie zapraszają Państwa do uczestnictwa w trzecim spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy dotyczącym opracowania projektu Planu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r., w Domu Weselnym Eliot (ul. Zawadzka 29, 18-312 Rutki-Kossaki). Poniżej do pobrania program spotkania.

Osoby, które jeszcze nie dokonały zgłoszenia udziału w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy dla ww. obszaru Natura 2000 mogą tego dokonać wypełniając załączoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przesyłając podpisany dokument na adres korespondencyjny Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, tj. ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub adresy e-mail: biuro@bialystok.rdos.gov.pl lub emil.walkowski@bialystok.rdos.gov.pl.

Podpisaną zgodę będzie można również przekazać podczas spotkania. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o imienne potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21 czerwca 2024 r. na adresy email wskazane powyżej.

p. o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

Dorian Kozłowski

Powrót na początek strony