Grant „Dostępny samorząd- granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Dostępny samorząd – granty
Gmina Wizna otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Wizna do potrzeb osób niepełnosprawnych”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data złożenia wniosku aplikacyjnego

25.03.2022 r. nr wniosku: DSG/0185

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie

15.11.2022  r.

Cel
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności w obszarach dostępności architektonicznej oraz komunikacyjnoinformacyjnej w budynku Urzędu Gminy Wizna osobom z niepełnosprawnościmi

Co zostanie zrealizowane?
W ramach realizacji projektu zaplanowano między innymi:
Przebudowa wejścia do budynku UG z pochylnią dla niepełnosprawnych, : Zakup i montaż windy, Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, Zakup krzesełka schodowego

Wysokość dofinansowania
Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł
„Dostępny samorząd - granty” projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Powrót na początek strony